Themacursussen

In de themacursussen wordt in een aantal lessen één aspect van het tekenen uitgediept. Op deze manier is het mogelijk je even vast te bijten in een onderwerp en onderdelen van het tekenen beter onder de knie te krijgen.

De cursussen bestaan uit een gedeelte theorie, oefeningen en opdrachten die thuis uitgevoerd kunnen worden. Als onderwerpen valt te denken aan compositie, perspectief, leren kijken, kleuren mengen. Een onderwerp op aanvraag valt te bespreken.

X